Det nya Europa?

Nyligen läste jag Lisa Bjurwalds bok “Europas skam – rasister på frammarsch”. En otroligt bra bok men också en obehaglig granskning av dagens Europa. Därför väljer jag att nu skriva om detta. För jag vill uppmärksamma folk på en ideologi som inte ser alla människors lika värden, en ideologi som tar sig i uttryck i olika former och som finns inte bara innefattar SD och Dansk Folkeparti utan även Jobbik, Lega Nord, FPÖ m.fl.

Det här är min berättelse om ett skrämmande Europa som håller på att målas om. ___________________________________________________________________________________________________

Det nya Europa?

Islam. I Europa är det en fråga som är mer aktuell än någonsin. Men kunskapen om islam är ytterst liten i proportion till alla uttalanden och antaganden som görs rörande religionen. Efter terrordåden i Norge med främlingsfientliga motiv är det ingen tvekan om att rasism, främlingsfientlighet och högerextremism vinner mark ute i Europa.

I Europaparlamentet sitter 40 högerextrema och främlingsfientliga ledamöter. Fler och fler främlingsfientliga partier gör inträde i parlamenten. SD i Sverige, Dansk Folkparti i Danmark, Jobbik i Ungern, Lega Nord i Italien, FPÖ i Österrike för att nämna några. Det är en oroande trend, inte bara för att det är ett hot mot Europas minoriteter och dess rätt till mänskliga och medborgliga rättigheter utan också för att det hotar vår demokrati och frihet.

Men det är också viktigt att komma ihåg att det är inte bara hetsen och hatet mot muslimer som växer i Europa. Hatet och rasismen mot judar är fortfarande stor, antisemitismen växer sig starkare, speciellt i Östeuropa och arabvärlden
där Förintelsen inte haft lika hämmande kraft. Västeuropa präglas fortfarande av spåren efter Förintelsen och antisemitism fördoms när det dyker upp i det offentliga rummet. Romerna kan vara Europas mest utsatta minoritet. Vem försvarar romerna?

Det finns inga framträdande, ledande politiker, journalister, jurister som representerar romerna på samma sätt som det finns för muslimerna eller judarna. Istället har romerna blivit hela Europas slagpåse och syndabock. Den förföljelse och segregation av romer runt om i Europa är så oerhört ovärdig och brutal att alla Europas stater borde ställas inför rätta för brott mot
mänskligheten.

Idag startar jag en kartläggning av främlingsfientligheten i Europa och dess växande makt. Detta är Europas kanske största utmaning och hot mot alla demokratiska strukturer vi byggt upp.
Detta är min generations stora utmaning. Om vi inte vinner kampen för en värld där alla människors lika värde är grundstenen kring vårt samhällsbygge riskerar vi att uppleva en ny förintelse, men med nya förövare och nya offer. Vi ska ta tillbaka vårt samhälle från de rasistiska och antidemokratiska idéer och åsikter som just nu sprids.  Det är dags att agera nu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s