FN-dags för Västsahara!

Idag är det FN-dagen. För tre dagar sedan mottog Rabab Amidane Ordfronts demokratipris tillsammans med KG Hammar vid en ceremoni i Riksdagshuset. På Skype från London kunde vi lyssna till Rababs berättelse om sin uppväxt i den av Marocko ockuperade delen av Västsahara. Om Marockos förtryck och tortyr. Om västsahariernas besvikelse när det gäller FN:s insatser så här långt. Som ordförande i Stockholms FN-förening respektive Föreningen Västsahara vill vi tillsammans med Rabab framföra följande:

FN har en oerhört viktig roll när det gäller att lösa konflikter i världen. Vi har inget annat globalt forum som också har ett mått av demokratisk struktur.

FN krävde redan 1965 att den dåvarande spanska kolonin Västsahara skulle avkoloniseras. Folket i Västsahara skulle få ta ställning till sin egen framtid i en folkomröstning. Men 1975 överlät Spanien sin koloni till Marocko och Mauretanien som militärt invaderade från norr respektive söder. Merparten av västsaharierna flydde till flyktingläger i algeriska Sahara. Spanien var – och är fortfarande – ansvarig för genomförandet av avkoloniseringen. Men Spanien har ensidigt försökt avsäga sig det ansvaret och stöder i stället Marockos olagliga ockupation och rovdrift på naturresurser.

Den västsahariska befrielserörelsen Polisario stred framgångsrikt mot ockupanterna och Mauretanien drog sig tillbaka efter två år. Marocko tog över även det södra området och fick hjälp av Frankrike. FN medlade fram en vapenvila och en fredsplan 1991. Enligt den skulle det västsahariska folket avgöra sin framtid i en FN-administrerad folkomröstning.

Nu har det gått tjugo år och folkomröstningen känns allt avlägsnare. Marocko har blockerat alla försök att upprätta en röstlängd och genomföra folkomröstningen. FN:s Säkerhetsråd har succesivt fjärmat sig från den egna fredsplanen och numera driver de permanenta medlemmarna USA och Frankrike öppet kravet på en s.k. politisk lösning enligt ett marockanskt förslag om begränsat självstyre. Med hjälp av dessa stormakter har Marocko också lyckats stoppa alla försök att utvidga FN-styrkan Minursos mandat till att även omfatta övervakning av respekten för mänskliga rättigheter. Behovet av en sådan är oerhört stort eftersom Marocko inte erkänner några västsahariska rättigheter.

Det senaste av negativa FN-besked kom så sent som i förrgår – samma dag som prisceremonin. Då blev det klart att Marocko tar den plats i Säkerhetsrådet som Afrikanska Unionen beslutat nominera Mauretanien till. Än en gång klampar Marocko in och tar det svagare Mauretaniens plats. Än en gång visar det sig att man kan köpa sig till en maktposition. Än en gång har de rikare länderna förnedrat AU. Dessutom är det stor risk att Polisarios situation försvagas när motståndaren sitter med i den församling som ska besluta om Västsaharas framtid.

Det västsahariska folkets erfarenheter av FN:s agerande har lett till besvikelse och frustrationen bland de unga i lägren och i det ockuperade landet är stor. Vi hyllar FN på dess dag men glädjen grumlas av agerandet gentemot Västsahara.

Stockholm den 24 oktober 2011

Rabab Amidane, människorättssaktivist

Gunvor Ngarambe, ordförande i Stockholms FN-förening

Jan Strömdahl, ordförande i Föreningen Västsahara

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s