Problemet är inte ordet hen utan våra redan existerande normer & värderingar

Många är det som invänt mot det färska ordet hen i svenskt vokabulär. Kritikerna mot användandet av ordet hen menar att vi istället borde vara stolta över att vara män eller kvinnor. Det dem inte förstått är att problemet ligger inte i ordet hen utan hur hela vårt samhälle ser ut, med normer och värderingar.

Kvinnor och män har i alla tider blivit instoppade i fack och definerats utifrån sina födelsebevis snarare än hur de faktiskt är som individer. Vårt sociala kön, det som bestämmer vilka förutsättningar och möjligheter vi kommer få i samhället skapas av de existerande normer och värderingar som samhället är uppbyggt av.

Det finns ingen vetenskap som kan bevisa att tjejer hellre leker med dockor eller att killar föredrar bilar. Det är snarare ett resultat av de normer som redan finns. Föräldrar kanske inte väljer åt sina barn men samhället gör det definitivt. För precis som vårt samhälle valt att stå upp för värden som demokrati och mänskliga rättigheter har vi också valt ett samhälle där tjejer och killar ges olika förutsättningar, medvetet eller omedvetet. Resultatet av ett sådant samhälle är en miljö där både tjejer och killar begränsas.

Ett samhälle där individens frihet minskar när man ständigt blir sedd som sitt kön i första hand och som människa först i andra hand. Ordet hen ska inte ersätta vårt biologiska kön men det är ett medel i strävan att bryta de konstruerade, hetronormativa könsrollerna som existerar i vårt samhälle idag och ge våra barn friheten och förutsättningarna att skapa sig sin egen individ, utan att behöva förminskas till endast sitt kön.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s